สายพันธุ์กาแฟ ที่ควรรู้จัก

พันธุ์กาแฟ

วันนี้กาแฟดอยผาตั้งจะมาพาเพื่อน ๆ ไปทำความรู้จักกับสายพันธุ์กาแฟชนิดต่าง ๆ กัน ในโลกนี้กาแฟมีหลากหลายสายพันธุ์มาก ๆ ที่บราซิลมีกาแฟมากกว่า 6,000 พันธุ์ กาแฟบางสายพันธุ์ก็สูญพันธุ์ไปนานแล้ว การเรียกกาแฟในแต่ละสายพันธุ์นั้นจะถูกเรียกตามพื้นที่ปลูกบ้าง หรือพื้นที่ที่พบพันธุ์ของกาแฟนั้น ๆ ในครั้งแรกบ้าง สายพันธุ์หลัก ๆ ของกาแฟ มีอยู่ 4 กลุ่ม
1. กาแฟ พันธุ์อราบิก้า (C. arabica L.) เป็นกาแฟที่มีความสำคัญมากที่สุดซึ่งมีผลผลิตประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ของกาแฟที่ปลูกทั่วโลก
2. กาแฟ พันธุ์โรบัสตา (C. canephora Pierre ex Froehner) มีความสำคัญรองลงมาจากกาแฟอราบิก้า และคุณภาพด้อยกว่าอราบิก้า
3. กาแฟ พันธุ์ลิเบอริก้า (C. liberica Bull. ex Hiern) เป็นกาแฟพื้นเมืองของแองโกล่า การปลูกและการดูแลรักษาทำได้ง่ายเหมือนโรบัสต้า แต่ราคาไม่ดีเท่าอาราบิก้าเนื่องจากคุณภาพสารกาแฟไม่ดีพอ
4. กาแฟ พันธุ์เอ็กเซลซ่า (Excelsa) ไม่มีความสำคัญและปริมาณในทางการค้าเพราะคุณภาพไม่ดี มีกลิ่นเหม็นเขียว
จากที่กล่าวมานี้คือกลุ่มของสายพันธุ์กาแฟซึ่งปัจจุบันกาแฟที่เราดื่มกันนั้นจะเป็นสองสายพันธุ์แรกเป็นหลัก เพราะปลูกในประเทศไทย โดยกาแฟอาราบิก้าจะปลูกทางภาคเหนือหรือพื้นที่บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 800 – 2000 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไป ส่วนสายพันธุ์โรบัสตาจะปลูกในพื้นที่ราบทั่วไปซึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยนิยมปลูกกันมาก ซึ่งกาแฟดอยผาตั้งของเรานั้นเป็นกาแฟพันธุ์อราบิก้าแท้ 100 เปอร์เซ็นต์