กาแฟดอยผาตั้ง ผลิตจากใจคนรักกาแฟ

แรกเริ่มเดิมทีย้อนไปเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วทำให้ผมได้เจอกับกาแฟที่มีรสชาติดีหอมกรุ่นทำให้ติดอยู่ในใจผมจนมาถึงทุกวันนี้ เราเริ่มต้นเก็บเมล็ดกาแฟจากสวนของเรา เราก็เริ่มทดลองผลิตเมล็ดกาแฟดอยผาตั้งที่ได้จากการเก็บเมล็ดกาแฟสด ๆ มาจากต้นนำผลกาแฟที่สุกได้ทีแล้วมาทำการเอาเมล็ดกาแฟคัดเอาเมล็ดที่มีความสมบูรณ์ลูกโตเท่านั้น ไว้จะมาต่อครับ